LYL30智能门锁

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

支持超级SIM卡功能的岭雁智能门锁LYL30,七大开锁方式,满足不同开锁需求, 和家亲APP智能联动,手机端查看开锁日志,门锁电量实时显示。 游离把手、百枚指纹超大容量、C级锁芯、应急供电口。 智慧看家,锁住安全。

LYL30,官方零售价1999元。